Gecam G65 Avgradingsmaskin

Gecam G65

Gecam er en av flere modeller fra Gecam. Gecam lager et stort spekter av slipemaskiner, fra de minste som står ved arbeidstasjonen til automatiserte løsninger som med robot.

Gecam G65 er for deler opptil 650 mm bredde. 0,5-170 mm tykkelse.

Også egen løsning for avgrading med radie 2.

Standard løsning

Maskinen leveres med:

 • Betjeningspanel med touch skjerm
 • Slipestasjon med båndslipepapir
 • Slipestasjon med toppmonterte roterende børster
 • Filtersystem
Opsjoner:
 • Vakuum system
 • Ekstra ruller ut/inn
 • Magnetisk underlag
 

Betjeningspanel

Gecam

Funksjoner:

 • Start/stopp
 • Justering av platetykkelsen
 • Hastighet på båndet
 • Finjustering av roterende børster
 • Justering av hastighet på båndslipe maskin

Slipestasjoner

Gecam

Slipestasjon 1:

 • Roterende slipepapir for fjerning av slagg

Enkelt bytte av bånd, slitasje kompenserer automatisk. 

Avtrekk over slipestasjonen.

Slipestasjon 2:

 • Roterende børster

Disse børstene er anbefalt for å knekke kanten etter skjæring med laser eller plasma. Børstene er enkle å bytte og sitter på en lineær skinne.

Børstene kan gå begge veier og er oscillerende

Gecam del 1
Gecam del 2

Filterenhet

Gecam

Filtrene er tilpasset modellen for sliping/av grading. Antall stasjoner og bredde på maskinen avgjør hvor stort filteret må være.

Skal maskinen også brukes på aluminium, så må vi levere en egen løsning for det

Filteret kan settes om flere løsninger tilpasset den enkelte maskinen, deriblant disse løsningene:

 • Vifte tilpasset antall stasjoner
 • Spesial løsning hvis bruk av aluminium
 • Flere typer filter patroner:
 • Cellulose (kun karbon stål)
 • Polyester (karbon og rustfritt), er inkludert i tilbudet
 • Anti-statisk polyester (for å hindre statiske spenninger etter sliping)
 • Spesialfilter FFA, for høyere effektivitet – 99.95%

     (standard er 99.5%)

Gecam

Link til Gecam

Print Friendly, PDF & Email
Gecam G65 Avgradingsmaskin
Rull til toppen