Gecam GRB8 Avgradingsmaskin for radie 2

Gecam GRB8 - avgrading med radie 2

Gecam G135RB8 er en av flere modeller fra Gecam. Gecam lager et stort spekter av slipemaskiner, fra de minste som står ved arbeidstasjonen til automatiserte løsninger som med robot.

Gecam G135RB8 er for deler opptil 1.300 mm bredde. 0,4-120 mm tykkelse.

Bruker samme typer børster som de fleste i markedet som tilbyr maskiner for avgrading med radie 2.

Standard løsning

Maskinen leveres med:

 • Betjeningspanel med touch skjerm
 • Slipestasjon med båndslipepapir
 • Slipestasjon med toppmontert karusell med 8 roterende børster
 • Vakuum system
 • Filtersystem
Opsjoner:
 • Ekstra ruller ut/inn
 • Magnetisk underlag
 • Ekstra slipestasjon
 

Betjeningspanel

Gecam

Funksjoner:

 • Start/stopp
 • Justering av platetykkelsen
 • Hastighet på båndet
 • Finjustering av roterende børster
 • Justering av hastighet på båndslipe maskin

Slipestasjoner

Gecam G135-RB8

Stasjon 1 – abrasivt bånd

 • Dette båndet stilles inn slik at det fjerner slagg og kant etter skjæring.
 • Kontakt rullen er på 180 mm og er rettet og balansert.
 • Selve rullen er behandlet for å tåle varme og olje.

Den tekniske løsningen er konstruert slik at slitasje på båndet blir kompensert under bruk. En kraftig motor på 11KW sørger for effektiv sliping.

Skulle båndet ryke under bruk, så vil maskinen stoppe.

Stasjon 2 – Karusell med roterende børster

 • Samme produsent som de fleste bruker for å klare å knekke kanten med radius 2.
 • 4 børster som går med urs, 4 som går mot urs.
 • Egen motorstyring for hastighet av børster.
 • Egen motorstyring for hastighet av rotasjon av gruppe.
 • Meget enkel bytte av børster

Oppsettet er beregnet for 2mm radius på normalt karbon stål. På rustfritt så vil maskinen klare mellom 1.7-2.0mm radius

Gecam

Filterenhet

Gecam

Filtrene er tilpasset modellen for sliping/av grading. Antall stasjoner og bredde på maskinen avgjør hvor stort filteret må være.

Skal maskinen også brukes på aluminium, så må vi levere en egen løsning for det

Filteret kan settes om flere løsninger tilpasset den enkelte maskinen, deriblant disse løsningene:

 • Vifte tilpasset antall stasjoner
 • Spesial løsning hvis bruk av aluminium
 • Flere typer filter patroner:
 • Cellulose (kun karbon stål)
 • Polyester (karbon og rustfritt), er inkludert i tilbudet
 • Anti-statisk polyester (for å hindre statiske spenninger etter sliping)
 • Spesialfilter FFA, for høyere effektivitet – 99.95%

     (standard er 99.5%)

Gecam

Link til Gecam

Gecam
Gecam
Gecam
Print Friendly, PDF & Email
Gecam GRB8 Avgradingsmaskin for radie 2
Rull til toppen