olsenmaskin.no

Maskiner for tynnplatebearbeiding

Rol-Bender Mini-Bender 3/200

bøye fra 0°-90°, bøyehøyde 5-200 mm

Universelt mobilt bøyeverktøy for å bøye og forme alle slags materialer rett, konkav eller konveks.

Med kun 2 styreruller har Mini-Bender mye mer kurvemobilitet enn sin storebror EcO-Bender 3.

Denne benderen danner mange profiler. Bøye opp og ned, lage under og over kappe (hann og hunn), stående søm og mange flere. Bøyehøyden er trinnløst justerbar (gradering i mm og tommer). Indre og ytre radier er mulig, maks. bøyehøyde avhenger av radius!

Ved å bruke en adapter kan to Mini-Benders kobles til en Duo-Mini-Bender. Denne er ekstremt komfortabel når du arbeider på lange og rette metallplater.

Fordeler med rullforming:

  • Fleksibel produksjonsprosess
  • Enkel tilpasning og frihet når det gjelder å gi form til en profilert seksjon selv på arbeidsplassen
  • Kortere reisetid
  • De nødvendige verktøyene er små og rimelige
  • Kortere produksjonstider innebærer rask levering og raskere fullføring av jobben
  • Optimal innflytelse gjør arbeidet enda enklere
  • Økonomisk pris
  • etc.
Print Friendly, PDF & Email
Rol-Bender Mini-Bender 3/200
Rull til toppen