Swah profileringsmaskiner

Profileringsmaskiner for dine behov – Store og små profiltverrsnitt.

På basis av dine ønsker konstruerer og produseres ditt profileringsanlegg. Flere anlegg er allerede levert i Norge.

Vi leverer også profileringstrinser til eksisterende maskiner, eller rekonstruerer ditt eksisterende anlegg.

Anleggene konstrueres etter dine krav til antall produserte deler pr år, antall profileringsstasjoner bestemmes av utfoldet bredde og kompleksiteten til din profil. Vå maskinkonstruksjon imøtekommer alle moderne krav.

Driftsenheten har kontinuerlig omdreiningsregulering, dreiemomentet overføres til hver enkelt aksel. Videre utrustning som for eksempel stanse, knekke og klippeenheter blir som regel drevet av hydrauliske motorer eller pneumatiske sylindere.

Hele anlegget blir, alt etter hvilket nivå kunden ønsker, automatisk styrt. Anleggene blir alltid konseptuelt tillaget nøyaktig etter kundens krav. Fra små spesialmaskiner på plattformen til VS1, VS2 eller VS5, til kompliserte produksjonsgrupper med klassisk konstruksjon av profileringsanlegget.

Store maskiner

Swah-profileringsmaskiner-og-produksjonslinjer_medium

 

 

 

 

 

swah-profileringsmaskin-skiss_large2

 

 

Middels anlegg

swah-profileringsmaskin-2_large

 

 

 

 

 

 

swah-profileringsmaskin-2-skisse_large2

 

 

 

Mindre anlegg

swah-profileringsmaskin-3_large

 

 

 

 

 

 

swah-profileringsmaskin-3-skisse_large2

 

 

 

 

Dobbeltprofilering / duplexmaskiner

swah-profileringsmaskin-4_large2

 

 

 

 

 

 

swah-profileringsmaskin-4-skisse_large2

Print Friendly, PDF & Email