Schlebach RBM25 rundbøyemaskin

Maskinen runder allerede profilerte bånd. Forutsetning er at dette er gjort i Schlebachs EPM, Mini-Proff, Mini-Proff-Pluss, SPM eller Quadro.

Schlebach-RBM25-rundboeyemaskin_medium

 

 

 

 

 

 

Schlebachs RBM er egnet for å runde forhåndsprofilerte bånd som skal benyttes til å tekke krumme tak eller vegger. Radien kan forhåndsinnstilles basert på materialtype og tykkelse. Maskinen er utrustet med potmeter for justering av trinnløs arbeidshastighet fra 0 – 12 m/min, dette gjør runding med forskjellige radier enkelt. Den trinnløse breddeinnstillingen fra 300 – 800 mm er avstemt med Schlebachs serie EPM, Mini-Proff, SPM 30/80 og QUADRO. Ved å bytte ut trykktrinsene kan maskinen også runde profiler med høyde mellom 25 og 40 mm.

Det forutsette at båndene som skal rundes i RBM er laget med av Schlebachs profileringsmaskiner. Ved parallelle bånd nås selv den minste radius med et gjennomløp. Forstillingsbredden fra 300 – 810 mm i båndbredde er tilpasset profileringsmaskinene. Den ønskede radiusen oppnås ved å stille inn nødvendig trykk på det spesielt utviklede trykktrinsesystemet. Med dette trykket blir materialet strukket og det blir rundet med to utløpstrinser som er forhåndsinnstilt til ønsket radius.

Denne tabellen benyttes for trykkinnstillingen

tabell_medium

 

 

 

 

Rundeeksempler:

b_medium a_medium c_medium

 

 

 

 

 

d_medium e_mediumf_medium

 

 

 

 

 

 

Alle innstillingene til RBM skjer fra operatørsiden. For repetering av innstillingene ved radiusbytte er et anslag montert. Tre raster/trykkarmer forhindrer båndet å støte mot armene, selv ved den sterkeste trykkinnstillingen.

Med den trinnløse hastighetsreguleringen fra 0 – 12 m/min er RBM maskinen meget effektiv.

Print Friendly, PDF & Email